top of page

Ses ve Video Kayıt, Çağrı ve Olay Geçmişi, Mesaj ve Dosya Gönderimi Özellikleri
Büyük operasyonlardaki tüm haberleşmenin takip edilmesinin mümkün olmaması ilerleyen süreçte geçmişe dönük inceleme ihtiyacını doğurmuştur. Bütün haberleşmeler online olarak eş zamanlı takip edilirken bu verilerin ilerleyen tarihlerde kayıtların takip edilebilmesi, yeniden incelenebilmesi, kullanıcıların filtre edilerek detaylandırılması ve raporlanabilmesi için bu kayıtlar bir sunucuda yedeklenir. Bu sayede sistemde geçmişe dönük bütün kayıtlara ulaşılabilmesi ve raporlanması mümkündür. Arşivin ne kadar süre saklanacağı kullanıcının isteği ile belirlenir ancak istek belirtmeyen firmaların verileri minimum olarak iki yıl boyunca saklanır.


Birebir ve Grup Mesajlaşması ve dosya gönderimi gelişen teknolojinin ve ihtiyaçların sonucu olarak birçok farklı uygulamadan yapılmakta olup (WhatsApp), bu tür uygulamaların kullanılmasından kaynaklı verilerin yedeklenememesi, saklanamaması ve geçmişe dönük inceleme yapılamaması problemleri ortaya çıkmaktadır. Yeni Nesil Bas Konuş Sistemimiz profesyonel olarak hazırlanan kurumsal ara yüzde bu tür mesajlaşma ve dosya aktarımının yapılması sağlanır, tüm olay ve iletişim kayıt altına alınır.


Comments


bottom of page